Arb. Av. Okşan Gülşen UZ

(MCIArb)
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2001 yılında tamamlamış. 2003-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsünün Ticaret Hukuku ve Rekabet Hukuku Lisans Üstü Programlarını tamamladım , İş Hukuku, Sigorta Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Vakıf-Dernek Hukuku, Miras Hukuku, alanında deneyim kazandıktan sonra, 8 yıl süre ile çeşitli vakıf ve dernekler ile bunların ticari şirketlerde kadrolu avukatlık ve hukuk müşavirliği görevlerini yürütmüştür. 2009 yılı Kasım ayından itibaren Uz Hukuk Bürosunda avukat ve danışman olarak çalışmaya başlamıştır.
2009 yılından itibaren Danışmanlık ve Avukatlığın yanı sıra arabuluculuk alanında çok sayıda eğitim ve konferansa katılarak 2013 yılında Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu ilk arabuluculuk sınavına katılarak Adalet Bakanlığı Güncel Arabulucular Siciline 34 sicil numarası ile kayıtlı arabulucu olmuş İş hukukunda uzman arabulucu eğitimini tamamlayarak iş hukukunda uzman arabulucu olmuştur.
Türkiye’de gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının da desteklediği çok sayıda arabuluculuk, ileri arabuluculuk ve Adalet Bakanlığı ve Avrupa Konseyinin ortak projesi olan arabuluculuk , aile arabuluculuğu ve uzlaştırma eğitici eğitimi ve seminerlerine katılmıştır.
Ağustos 2016’da The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) arabuluculuk eğitimini ve sınavını tamamlayarak The Chartered Institute of Arbitrators da üye olarak uluslararası akredite arabulucu olmuştur.
2018 yılında Adalet Bakanlığı Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Daire Başkanlığının yaptığı ilk uzlaştırmacı sınavına katılarak uzlaştırmacı oluştur.
Halen aktif olarak Uz Arabulucluluk bünyesinde uzlaştırmacılık ve arabuluculuk yapmanın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği ve çok sayıda üniversitenin arabuluculuk temel eğitim , arabuluculuk uzmanlık ve uzlaştırma konularındaki sertifikalı eğitimlerinde eğitmenlik yapmaktadır . Bu güne kadar akredite bakanlık eğitmeni olarak çok sayıda sertifikalı eğitimde yaklaşık 1500 arabulucu ve uzlaştırmacıya ders vermiştir.
Ayrıca Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Derneğinin 2012 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkezi Divan Üyeliğini yürütmektedir.

MCIarb. Serkan UZ

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun olmuştur.
Avukatlık stajını tamamladıktan sonra çeşitli banka ve finans kuruluşlarına danışmanlık veren hukuk bürolarında sorumlu avukat olarak çalışmıştır. 2003 yılında kendi hukuk bürosunu kurmuş olup bu tarihten itibaren Uz Hukuk Bürosunda çalışmalarını sürdürmüştür. Bu güne kadar çeşitli özel bankaların, sigorta şirketlerinin avukatlığını ve danışmanlığını yürütmüş özellikle icra hukuku , banka ve finans hukuku, idare hukuku , sigorta ve iş hukuku konularında deneyim kazanmış sigorta hukuku konusunda bilirkişilik yapmıştır.
Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu arabuluculuk sınavında başarılı olarak Adalet Bakanlığı Güncel Arabulucular Siciline kayıtlı arabulucu olmuştur. İş hukukunda uzman arabulucu eğitimini tamamlayarak iş hukukunda uzman arabulucu olmuştur.
2018 yılında Adalet Bakanlığı Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Daire Başkanlığının yaptığı ilk uzlaştırmacı sınavına katılarak 355 sicil numaralı uzlaştırmacı oluştur. Türkiye’de gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığının da desteklediği çok sayıda arabuluculuk ve ileri arabuluculuk eğitimlerine katılmıştır.
Halen aktif olarak Uz Arabuluculuk bünyesinde arabuluculuk ve uzlaştırmacılığın yanı sıra Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Merkezinin de üyesidir.