Arabuluculuk Sürecindeki Belgeler ve Mevzuat

Arabuluculuk Sürecindeki Belgeler

Arabuluculuk Hizmet Sözleşmesi
Belge açıklaması... Tutanak örneği için tıklayınız.
Arabuluculuk Başlangıç Tutanağı
Belge açıklaması... Tutanak örneği için tıklayınız.
Arabuluculuk Müzakere Tutanağı
Belge açıklaması... Tutanak örneği için tıklayınız.
Arabuluculuk Sonuç Tutanağı
Belge açıklaması... Tutanak örneği için tıklayınız.
Arabuluculuk Anlaşması
Belge açıklaması... Tutanak örneği için tıklayınız.
Arabuluculuk sürecine başvurmak kişilerin dava haklarından vazgeçmeleri anlamına gelmez ya da hak kaybına yol açmaz. Arabuluculuk süresince zamanaşımı süreleri işlemez.
Birini dinlemek ona verebileceğiniz en iyi ödüldür