Arabuluculuğun Avantajlarını Nelerdir?

Arabuluculuğun Avantajlarını Nelerdir?

Arabuluculuk sisteminin benimsenmesindeki avantajlarından birisi yargının iş yükünü azaltmasıdır. Uyuşmazlıklar mahkemeye gitmeden, gittiyse de mahkemenin karar vermesine gerek kalmadan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulabilir. Bunun yanı sıra;

Arabuluculuk insanlar arasındaki ilişkileri korur. Arabuluculuk temelinde dostane bir çözüm yolu olduğundan var olan ilişkilerin kötüye gitmesini engeller ve bozulmuş ilişkilerin düzelmesini sağlar. Arabuluculukta taraflar iletişimi sürdürdüklerinden isteklerine uygun ortak bir çözüm bulma şansları yüksektir. Tarafların ortak menfaatleri esas alındığından bir tarafta kazanan diğer tarafta kaybeden bir ilişki değil kazan- kazan esasına dayanan bir ilişkin tesis edilir.

Arabuluculuk çabuk çözüm sağlar. Davaya konu olaylar mahkeme tarafından en erken sekiz ayda ortalama olarak dört yılda çözülürken arabuluculukta sonuca birkaç saat ile en fazla bir haftalık sürelerde ulaşılabilir.

Arabuluculuk ekonomiktir. Dava sırasında yapılması gereken masraflar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri söz konusu olmayıp arabuluculuk makul ücretlerle tarafların çözüme ulaşmasını sağlar.

Arabuluculuk gizlidir. Arabuluculukta ileri sürülen görüşler, belgeler, teklifler ve ikrarlar gizlidir. Bu nedenle taraflar çekinmeden her konuyu müzakere süreçlerinde masaya yatırabilirler.

Arabuluculukta sürecin kontrolü tarafların elindedir. Arabuluculuk süreci tümüyle iradi bir süreçtir. Taraflar arabuluculuktan her an vazgeçebilirler. Kimse istemediği bir anlaşmayı imzalamaya yada kabul etmeye zorlanamaz